Buradasınız › Ürünler › Ürün GruplarıAG Ölçü Transformatörleri › Kablo Tipi Akım Transformatörleri

KABLO TİPİ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

Uygulama


KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;
Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler. Max. işletme gerilimleri 0,72kV’ tur. Uygun şekilde izole dilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.

Akım transformatörlerinde sekonder terminaller:

Akım transformatörleri sekonder sargılarının bir ucu emniyet açısından mutlaka topraklanmalıdır. Bunun nedeni işletmede oluşabilecek izolasyon arızaları sonucunda akım transformatörünün primer sargısı ile sekonder sargısı arasında oluşabilecek bir kısa devre sonucunda, sekonder alıcıların ve bu sahada çalışan personelin, yüksek gerilimden zarar görmesini engellemektir. Bu nedenle, primerin bağlantısı yapılmadan önce sekonder terminaller ölçü aletlerine bağlanmalıdır. (şekil-1) Sekonder sargı kullanılmayacak ise, sargı uçları kısa devre edilmeli ve tedbir amaçlı topraklanmalıdır.
(şekil-2) Dönüştürme oranı sekonder sargıdan ayarlı akım transformatörlerinde (sekonder sargısı kademeli sarılmış Örnek: 100-200/5A), kullanılmayan terminal/terminaller açık bırakılmalıdır. (şekil 3)Montaj


Kablo tipi akım transformatorleri (KAT) ve manyetik devresi açılabilen
kablo tipi akım transformatorleri (SAA) her pozisyonda montaja olanak
sağlayan taban tespit plakasına sahiptir. İletmede bakım gerektirmeyen
ürünlerdir.
Eğer, kablo tipi akım transformatörleri tamamen izole edilmiş YG kablosu
üzerine monte edilecek ise ve primer iletken olarak zırhlı iletken kablo
kullanıldığında, zırh üzerinden akabilecek bir kacak akımın ölçüm
sistemini etkilememesi amacı ile, transformator penceresinden gecen
zırh aşağıdaki şekilde görüleceği gibi, akım transformatöru penceresinden
geri çıkarılarak topraklanmalıdır. (şekil-4)Teknik Bilgiler

 

  Primer anma akımı lpr (A)   20.......8000A
  Sekonder anma akımı ls (A)   1A, 5A
  Anma frekans fR   50Hz, 60Hz
  Klas anma gücü (VA)   Müşterinin isteğine göre
  Doğruluk sınıfı   Müşterinin isteğine göre
  İzolasyon seviyesi   0,72 / 3 / - kV
  Kısa süre anma termik akımı (lth)   min. 100*lpr
  İzolasyon sınıfı   E
  Standart   IEC 60044-1, IEC 60044-6, ANSI, CAN, AS, vb

AÇILABİLİR KABLO TİPİ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

Manyetik devresi açılabilir kablo tipi akım transformatörleri manyetik devresi, iki parçaya bölünmüş yapıdadır ve izole edilmemiş baralar ile max. işletme gerilimi 0,72 kV tur. Ancak, tamamen izole edilmiş kablolar ile, her gerilim seviyesinde kullanılabilirler. Bu trafolar çalışmakta olan
tesislerde enerjinin kesilip, herhangi bir iletkenin sökülmesine gerek kalmadan, sisteme monte edilebilirler. Geniş bir sahada, ölçme, koruma amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Özellikle, manyetik geçirgenligi yüksek hassas nüveler ile, kaçak akım ölçümleri gibi, çesitli
özel uygulamalarda kullanılabilmektedirler.

Toprak kaçak ölçümü için SAA
Nominal akım :
50A - 100A.

Toprak kaçagı ölçümü için kullanılacak ola SAA tipi akım transformatörleri, manyetik geçirgenligi yüksek nüvelere sahiptirler. Üç fazlı sebekelerde toprak kaçak akımını ölçmek için kullanılırlar. Saglıklı üç fazlı bir sebekede, her 3 faz akımının vektöriyel toplamı sıfırdır.
 


Sistemde toprak kaçak akımı olması halinde kablolardaki akımın dengesi bozulur ve meydana gelen toprak kaçak akımı, akım transformatörünü uyarır. Toprak kaçak akımının ölçme prosedürüne baglı olarak oluşan sekonder akım ve/veya devredeki eşdeger yüklü bir gerilim transformatörü takılan toprak kaçağı dedektörü veya göstergenin sinyali ile kumanda rölesini harekete geçirir.

Teknik Bilgiler


 

 

  Primer anma akımı lpr (A)   50.......2500A
  Sekonder anma akımı ls (A)   1A, 5A
  Anma frekans fR   50Hz, 60Hz
  Klas anma gücü (VA)   Müşterinin isteğine göre
  Doğruluk sınıfı   Müşterinin isteğine göre
  İzolasyon seviyesi   0,72 / 3 / - kV
  Kısa süre anma termik akımı (lth)   min. 100*lpr
  İzolasyon sınıfı   E
  Standart   IEC 60044-1, IEC 60044-6, ANSI, CAN, AS, vb

 

ÜRÜNLER
AG Ölçü Transformatörleri
İLETİŞİM
Telefon: 0216 585 42 00
Faks: 0216 378 26 43
E-Mail